Dobraliśmy w pary najlepsze produkty! Wybierz swoją parę i oszczędzaj 🔥 Przejdź do promocji
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

UE blokuje Google Bard

2023-06-22

UE Opóźnia Google Bard

Google Bard, innowacyjny chatbot z zaawansowaną sztuczną inteligencją, stanął przed opóźnieniem w swoim wdrożeniu w Europie z powodu obaw dotyczących prywatności danych i surowszych przepisów Unii Europejskiej.

Plan Google dotyczący uruchomienia chatbota Bard w Europie napotkał na przeszkodę w postaci blokady regulacyjnej. Irlandzka Komisja Ochrony Danych stwierdziła, że Google nie dostarczył wystarczających szczegółów dotyczących polityki prywatności Barda, co skutkowało przesunięciem debiutu w UE. Decyzja o wstrzymaniu uruchomienia Barda wynika z obaw dotyczących prywatności danych. Komisja uznała, że informacje przekazane przez Google na temat ochrony prywatności obywateli UE w kontekście tego nowego narzędzia generującego sztuczną inteligencję były niewystarczające.

Konsekwencją tego opóźnienia jest przesunięcie premiery Barda w UE, która pierwotnie miała się odbyć w tym tygodniu. Organ regulacyjny z Irlandii żąda dokładnej oceny zgodności Barda z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W ramach wymogów unijnych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, Google będzie podlegać regularnym przeglądom praktyk dotyczących prywatności, które będą udostępniane innym europejskim agencjom ochrony danych. Unia Europejska konsekwentnie reguluje systemy sztucznej inteligencji, stawiając na bezpieczeństwo, przejrzystość i niedyskryminację.

Ustawa o sztucznej inteligencji, będąca pierwszymi proponowanymi ramami regulacyjnymi w UE, ma na celu stać się najważniejszym na świecie kompleksowym prawem regulującym dziedzinę sztucznej inteligencji. Przepisy te kategoryzują systemy sztucznej inteligencji na podstawie ryzyka, jakie stwarzają dla użytkowników, i stosują odpowiednie poziomy regulacji. Zgodnie z ustawa o sztucznej inteligencji, systemy sztucznej inteligencji, takie jak Google Bard i inne generatywne modele sztucznej inteligencji, będą musiały spełniać wymogi dotyczące przejrzystości. Obejmują one ujawnianie treści generowanych przez sztuczną inteligencję, zapewnienie, że model nie generuje nielegalnych treści, oraz publikację podsumowań danych chronionych prawem autorskim w celach szkoleniowych.

Kiedy UE zajmie się sprawą?

Przyjęcie ustawy o sztucznej inteligencji przez Parlament Europejski w dniu 14 czerwca ma wpływ na wdrażanie systemów sztucznej inteligencji w UE. Obecnie trwają negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu ustawy, które będą prowadzone z krajami UE w Radzie, a ich celem jest osiągnięcie porozumienia do końca roku. Rygorystyczne wymagania ustawy będą miały wpływ na przyszłość technologii sztucznej inteligencji w UE. Jak pokazuje sytuacja z Google Bard, firmy technologiczne, które chcą wprowadzać narzędzia sztucznej inteligencji na całym świecie, muszą szczególnie zwracać uwagę na zmieniające się przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych. Mimo niepowodzenia w wdrożeniu, Google nadal angażuje się w zapewnienie większej dostępności Barda. Rzecznik Google oświadczył: „W maju powiedzieliśmy, że chcemy, aby Bard był szeroko dostępny, w tym w Unii Europejskiej, i że będziemy działać odpowiedzialnie, konsultując się z ekspertami, organami regulacyjnymi i decydentami”. Google Bard, konkurencyjny chatbot OpenAI ChatGPT i Bing Chat Microsoftu, został już wprowadzony na rynek w 180 krajach od marca, w tym w USA i Wielkiej Brytanii. Jednak Google jeszcze nie wprowadził go na rynek krajów UE, gdzie rygorystyczne przepisy dotyczące prywatności już poddawały analizie generatywne narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, pod kątem rzekomego nieprawidłowego przetwarzania danych i niezgodnego z prawem algorytmu. Odroczenie wprowadzenia Google Barda w UE to nie tylko niepowodzenie dla Google, ale również ważne przesłanie dla wszystkich firm technologicznych, aby traktować poważnie prywatność danych. Wprowadzenie ustawy o sztucznej inteligencji może jeszcze bardziej zaostrzyć przepisy dotyczące systemów sztucznej inteligencji, wymagając od firm większej przejrzystości i ochrony prywatności.

Spis Treści:
    Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2023
    pixel